• Home
  • >
  • Trans
  • >
  • NVO: Nezamislivo da se od suda traži dozvola za promenu pola

NVO: Nezamislivo da se od suda traži dozvola za promenu pola

Štampaj
31. 10. 2012. | Blic
Tagovi: Srbija trans promena pola zakon aktivizam Blic 

gej.rs

 

 GLIC

lgbt ba

lgbt forum progres

Gayometer

promena pola

Nevladine organizacije (NVO) "Gayten - LGBT" i Koalicija protiv diskriminacije saopštile su danas da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o vanparničnom postupku diskriminativan i neustavan, jer bi unazadio i degradirao položaj transseksualnih, transpolnih i transrodnih osoba.

U radnoj verziji zakona predviđa se da sud daje dozvolu osobi koja ulazi u proces promene pola da ga može započeti, što predstavlja potpuni apsurd i značajno umanjuje prava trans osoba.

Isti predlog zakonskog rešenja nalaže da sud odlučuje i o promeni dokumenata lica koja su promenila pol.

Mnoge zemlje sveta nemaju najbolje uređena pitanja pravnih posledica promene pola, ali ni u jednoj zemlji u uporednom pravu se ne traži da osoba dobije dozvolu suda da započne sa procesom.

Prema Ustavu, svako ima pravo na ljudsko dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti i na zaštitu svog psihičkog i fizičkog zdravlja.

Nezamislivo je u demokratskom društvu da osoba od suda traži dozvolu da počne uzimati hormonsku terapiju, da izvrši operaciju, da dobije medicinsku uslugu.

Još jedna faza u već dugom procesu promene pola

Ponuđena verzija zakona je protivna Preporukama Komiteta ministara Saveta Evrope koja državama članicama tog saveta preporučuje niz mera u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u vezi sa pravom na poštovanje privatnog i porodičnog života.

Ovim predlogom zakona se još jedna faza dodaje u inače dugotrajan postupak promene pola, pa se lice koje želi da promeni/prilagodi pol suočava sa dugotrajnom i neizvesnom procedurom koja može da se završi i nepovoljno u slučaju da sud odbije da izda dozvolu.

Ključno za promenu dokumenata lica koja su promenila pol je promena oznake pola u izvodu iz matične knjige rođenih.

I dalje bez zakona o statusu

Koalicija protiv diskriminacije zato predlaže da se iz pomenute radne verzije Zakona izbrišu postojeća rešenja i donese poseban zakon koji će regulisati celokupan položaj trans osoba u svemu po ugledu na Model zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrdjivanja transseksualizma, koji je u maju sačinila Koalicija protiv diskriminacije.

Iako se u Srbiji već više od 20 godina obavljaju operacije promene pola, ne postoji zakon kojim se regulišu statusna pitanja osoba koje su promenile pol, navedeno je u saopštenju povodom radne verzije zakona koji je objavilo Ministarstvo pravde i državne uprave.

Glasaj: 12345 3,33
Komentari (1)
  • Istinski liberal | subota, 03. novembar 2012. 03:06
    Broj preporuka: 1
    Sasvim je logicno da se od suda trazi dozvola za promenu pola, jer sa promenom pola menja se i identitet jedne osobe, i u pravnom smislu, jedna osoba nestaje, a druga nastaje. Kad bi svako mogao da menja pol, samo po svom nahodjenju, a bez odobrenja suda, pojedinci bi na taj nacin mogli da izbegavaju krivicnu, prekrsajnu i materijalnu odgovornost. Inace, promena pola bi trebalo da bude slobodna i da zavisi od volje same osobe, ali da joj bude odobrena samo ako je prethodno utvrdjeno da protiv nje nije u toku neki sudski postupak, da je izmirila sve svoje obaveze po osnovu svih ugovora koje je zakljucila, da je izmirila sve svoje poreske obaveze, da je isplatila sva svoja eventualna dugovanja itd. Tek tada bi nekome trebalo odobriti promenu pola, jer promena pola nije samo ljudsko pravo, vec, nazalost, i veoma efikasno sredstvo za izbegavanje odgovorniosti i izigravanje zakona.
Oglasi licne prirode

New GayEcho

Creative Commons License
GayEcho Web Portal is licensed under a
Creative Commons License 3.0 Serbia.
Powered by ChardonnayNet