• Home
  • >
  • Trans
  • >
  • NVO: Nezamislivo da se od suda traži dozvola za promenu pola

NVO: Nezamislivo da se od suda traži dozvola za promenu pola

Štampaj
31. 10. 2012. | Blic
Tagovi: Srbija trans promena pola zakon aktivizam Blic 

gej.rs

 

 GLIC

lgbt ba

lgbt forum progres

Gayometer

promena pola

Nevladine organizacije (NVO) "Gayten - LGBT" i Koalicija protiv diskriminacije saopštile su danas da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o vanparničnom postupku diskriminativan i neustavan, jer bi unazadio i degradirao položaj transseksualnih, transpolnih i transrodnih osoba.

U radnoj verziji zakona predviđa se da sud daje dozvolu osobi koja ulazi u proces promene pola da ga može započeti, što predstavlja potpuni apsurd i značajno umanjuje prava trans osoba.

Isti predlog zakonskog rešenja nalaže da sud odlučuje i o promeni dokumenata lica koja su promenila pol.

Mnoge zemlje sveta nemaju najbolje uređena pitanja pravnih posledica promene pola, ali ni u jednoj zemlji u uporednom pravu se ne traži da osoba dobije dozvolu suda da započne sa procesom.

Prema Ustavu, svako ima pravo na ljudsko dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti i na zaštitu svog psihičkog i fizičkog zdravlja.

Nezamislivo je u demokratskom društvu da osoba od suda traži dozvolu da počne uzimati hormonsku terapiju, da izvrši operaciju, da dobije medicinsku uslugu.

Još jedna faza u već dugom procesu promene pola

Ponuđena verzija zakona je protivna Preporukama Komiteta ministara Saveta Evrope koja državama članicama tog saveta preporučuje niz mera u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u vezi sa pravom na poštovanje privatnog i porodičnog života.

Ovim predlogom zakona se još jedna faza dodaje u inače dugotrajan postupak promene pola, pa se lice koje želi da promeni/prilagodi pol suočava sa dugotrajnom i neizvesnom procedurom koja može da se završi i nepovoljno u slučaju da sud odbije da izda dozvolu.

Ključno za promenu dokumenata lica koja su promenila pol je promena oznake pola u izvodu iz matične knjige rođenih.

I dalje bez zakona o statusu

Koalicija protiv diskriminacije zato predlaže da se iz pomenute radne verzije Zakona izbrišu postojeća rešenja i donese poseban zakon koji će regulisati celokupan položaj trans osoba u svemu po ugledu na Model zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrdjivanja transseksualizma, koji je u maju sačinila Koalicija protiv diskriminacije.

Iako se u Srbiji već više od 20 godina obavljaju operacije promene pola, ne postoji zakon kojim se regulišu statusna pitanja osoba koje su promenile pol, navedeno je u saopštenju povodom radne verzije zakona koji je objavilo Ministarstvo pravde i državne uprave.

Glasaj: 12345 3,33
Oglasi licne prirode

Optimist magazin

 

Creative Commons License
GayEcho Web Portal is licensed under a
Creative Commons License 3.0 Serbia.
Powered by ChardonnayNet