Promena pola uz odobrenje suda

Štampaj
24. 10. 2012. | Novi magazin
Tagovi: Srbija trans promena pola zakon aktivizam Novi magazin 

gej.rs

 

 GLIC

lgbt ba

lgbt forum progres

Gayometer

operacija

Dozvolu za promenu pola transeksualcima ubuduće bi trebalo da odobrava sud uz mišljenje lekaske komisije.

Ukoliko se usvoje rešenja iz radnog teksta za izmenu Zakona o vanpraničnom postupku, sud će odlučivati o davanju dozvole za promenu pola i rodnog identiteta "domaćem državljaninu kome je u skladu sa pravilima medicinske struke dijagnostikovan poremećaj rodnog identiteta".

Predviđa se da samo punoletni državljanin Srbije koji ima nameru da prilagodi pol s kojim je rođen svom rodnom identitetu ima pravo da predlogom pokrene postupak za dobijanje dozvole od suda.

On uz predlog mora da priloži obrazloženo mišljenje komisije lekara koja je predložila promenu pola iz medicinskih razloga radi prilagođavanja rodnom identitetu, navodi se u radnom tekstu koji je objavljen na sajtu Ministarstva pravde.

Predlog za promenu pola mora da sadrži pored ličnih podataka o transeksualcu i činjenice na kojima se zasniva njegovo pravo na pravnu promenu pola i rodnog identiteta, a lekarsku komisiju čine lekari specijalisti i psiholog.

Zakonski tekst predviđa da sud po službenoj dužnosti utvrđuje činjenice koje su važne za donošenje odluke, a može je doneti i bez održavanja rasprave.

Sudska odluka kojom se dozvoljava promena pola mora da ima, osim ličnih podataka transeksualne osobe i naznaku pola i rodnog identiteta koji treba da bude promenjen.

Ukoliko sud odbije transeksualcu predlog za promenu pola i rodnog identiteta, on može da se žali. Žalbu može da izjavi samo lično, a revizija postupka nije dozvoljena, navodi se u radnom zakonskom tekstu.

Osoba koja je već izvršila promenu pola takođe mora da se obrati sudu predlogom za pravnu promenu pola i rodnog identiteta.

Pošto sud utvrdi promenu pola i rodnog identiteta kod pojedinca, on je dužan da izda nalog državnim organima i pravnim licima da u javnim ispravama izvrše odgovarajuću promenu njegovog polnog identiteta kako bi mu se omogućilo da promeni jedinstveni lični broj i dođe do novih isprava.

Pravosnažno rešenje kojim je sud odlučio o pravnoj promeni pola i rodnog identiteta sud će dostaviti matičaru radi upisa u knjigu rođenih, kao i nalog o promeni jednistvenog matičnog broja građana u skladu sa promenjenim rodnim identitetom.

Operaciju promene pola u Srbiji čeka dvadesetak ljudi, a prve takve intervencije koje finansira država obavljene su već u prvoj polovini godine. Prosečno, država može da pokrije troškove operacija za 10 pacijenata.

Troškovi, međutim, ne podrazumevaju samo hiruško lečenje, već i određivanje terapije pre operacije, kao i posle intervencije, a dalja hormonska terapija do kraja života, takođe iziskuje sredstva.

Glasaj: 12345 3,67
Komentari (0)
Oglasi licne prirode

New GayEcho

Creative Commons License
GayEcho Web Portal is licensed under a
Creative Commons License 3.0 Serbia.
Powered by ChardonnayNet