HIV se i dalje širi među gej muškarcima

Štampaj
22. 07. 2012. | SPY | Preveo: D.Z.
Tagovi: SAD HIV zdravlje aktivizam SPY 

 GLIC

lgbt ba

lgbt forum progres

Gayometer

tišina jednako smrt

Čak i u zemljama koje su napravile veliki napredak u smanjenju širenja HIV-a, epidemija i dalje raste među gej muškarcima.

Vodeći svetski naučnici u oblasti HIV/AIDS-a koji su se okupili na Međunarodnoj AIDS konferenciji u Vašingtonu, kažu da bez obzira na napretke u kontroli širenja HIV-a, infekcija se i dalje širi po alarmantnim stopa u samoj populaciji u kojoj se prvi put i pojavila – među gej muškarcima.

U nizu radova objavljenih u časopisu Lancet posvećenim dinamici širenja HIV-a među homoseksualcima, naučnici su objasnili da je nastavak širenja HIV-a u populaciji muškaraca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima (MSM) uzrokovan kombinacijom načina života i biološkim faktorima koji stavljaju te ljude u veći rizik. Prevalenca je u porastu u svim zemljama sveta.

U jednom istraživanju, na čelu sa Chris Beyrerom iz Centra za javno zdravstvo i ljudska prava, istraživači su analizirali studije o HIV-u među MSM populacijom, uključujući i podatke koji su bili deo rutinskog izveštavanja zemalja članica Ujedinjenih Nacija. Stope HIV-a među gej muškarcima kreću se u rasponu od 3%  na Bliskom istoku do 25% na Karibima. U svim izveštajima UN-a, stope su u porastu, čak i u razvijenim zemljama poput SAD, Australiji i Velikoj Britaniji, gde prevalenca HIV opada u ukupnom poretku.

U stvari, kaže Beyrer, čini se da bruto nacionalni dohodak neke zemlje ne utiče mnogo na trend širenja HIV-a među MSM zajednicom. U SAD-u, na primer, stopa infekcije među gej muškaraca se povećava za 8% svake godine od 2001., doprinoseći prevalenci od 15%  te stavlja SAD u rang sa zemljama kao što su Tajland, Malezija i Karibi, državama gde ni svest o HIV/AIDS-a ni tretmani u lečenju AIDS-a nisu široko rasprostranjeni. Stopa HIV prevalence među MSM u Brazilu, Kanadi, Italiji i Indiji kreće se u rasponu između 11% i 15%, dok mnoge zapadnoevropske zemlje imaju niže stope od oko 6%.

Stručnjaci za javno zdravlje su već dugi niz godina zabrinuti zbog stopa rasta HIV-a među MSM populacijom, gledajući na trenutnu epidemiju kao na „drugi talas“ („prvi talas“ se dogodio 1980. godine). Današnje infekcije, kažu, utiču na novu generaciju muškaraca koji nisu živeli u periodu početne faze AIDS-a, u ranim danima pojave bolesti, kada nije bilo terapije a dijagnoza je bila smrtna kazna. Javno-zdravstvene poruke o sigurnom seksu i testiranju koje ciljaju na gej muškarace uticale su na postepeni pad širenja HIV-a tokom godina, a sada, kažu stručnjaci, nova generacija muškaraca koji su u riziku moraju biti edukovani o samoj bolesti.

HIV je uvek bio učestaliji među gej muškarcima, ali Beyrer i njegove kolege kažu da se, u mnogim slučajevima, tradicionalnim faktorima rizika ne može u potpunosti objasniti talas širenja HIV-a. Tradicionalno, stručnjaci za HIV su ukazivali na visoko rizična ponašanja koja utiču na širenje HIV-a kod gej muškaraca, kao što su nezaštićeni seksualni odnosi, odnosi sa više partnera, ubrizgavanje droge i korišćenje droga generalno. Ali možda takođe postoje i biološki faktori za povećanu stopu infekcije. Na primer, rizik od prenosa HIV-a putem analnog seksa je za 18 puta veći u odnosu na vaginalni seks, što može objasniti zašto se virus i dalje širi među gej muškaracima, uprkoz činjenici da i danas postoje dobre kampanje za širenje svesti o faktorima rizika i  brojne zdravstvene poruke. "Ako je HIV infekcija kod MSM populacije pre svega određena biološkim faktorima, imaju li onda dosadašnji pristupi u borbi protiv HIV-a, koji se uglavnom oslanjaju na informacije, edukaciju i promenu ponšanja, smisla?“, navode autori teksta "Epidemiolozi sugerišu da je potrebna hitna reforma."

Zato su najnoviji podaci o korištenju HIV terapije za zaštitu zdravih osoba od infekcije, strategija poznata kao pre-ekspozicijska profilaksa (PREP), od posebnog interesa za javno-zdravstvene stručnjake. U drugom radu objavljenom u časopisu Lancet, naučnici procenjuju da bi se oko 25% novih infekcija među MSM mogao izbeći ako bi se strategija prevencije kao što je PREP kombinovala sa postojećim strategijama, kao što je siguran seks, savetovanje i upotreba kondoma.

Glasaj: 12345 2,5
Komentari (0)
Oglasi licne prirode

New GayEcho

Creative Commons License
GayEcho Web Portal is licensed under a
Creative Commons License 3.0 Serbia.
Powered by ChardonnayNet